Find

“Die patiënt met risico
op nierschade tijdig
opgespoord”

Meer…
Medworq Guide

Guide

“Door het combineren
van adviezen een
gewogen besluit”

Meer…

Home

“In de eigen
omgeving, waar
dat kan.”

Meer…

eHealth

“Dankzij Doktr
eenvoudig & veilig
communiceren.”

Meer…

Hoe houden we de zorg gezond?

Financieel gezond. Gezond met de focus op wat mensen nog kunnen. Gezond door letterlijk en figuurlijk in beweging te zijn en de nodige veranderingen door te voeren.

Wij creëren oplossingen in de zorg om deze beter, sneller, goedkoper te maken.
Verbinding staat centraal bij het bereiken van dit doel. Door samenwerkingen met experts op het gebied van zorg, innovatie, financiën vorm te geven realiseren we de juiste concepten & tools en wordt vooruitgang realiteit.

Guus Vaassen

Echte innovaties zijn goed herkenbaar: ze maken de zorg sneller, beter en goedkoper.

Saskia Jongeneel

De patiënt is zelf het belangrijkste onderdeel van zijn ziekte of behandeling.

Manon Kuilboer

Hoe maak je ICT tot lust in plaats van tot last?

Laatste nieuws

Vrouwenindeovergang.nl start met Doktr

Per 15 maart is het platform Vrouwenindeovergang.nl aangesloten op Doktr.nl als methode om vragen van bezoekers op een veilige en gestructureerde manier te beantwoorden.

Vrouwenindeovergang.nl is een uitgebreide website rondom de overgang en overgangsklachten. De website […]

St. Antonius Ziekenhuis start met pilot ‘Online communicatie met uw arts’ via Doktr

Na eerdere ervaringen bij een aantal specialisten, start het St. Antonius Ziekenhuis in februari met een pilot ‘Online communicatie met uw arts’ via de applicatie Doktr voor verschillende specialismen. Via deze applicatie kunnen patiënten contact […]

FIND programma draagt bij aan vroege opsporing nierschade

Een nieuwe toepassing van FIND

Guide een overzichtelijk hulpmiddel bij complexe behandelingen

Meander MC neemt GUIDE-tool in gebruik

Nieuwe wegen:

Als het over zorg voor gezondheid gaat, zet Medworq in op specifieke ziektebeelden. Met onze kennis en ervaring richten wij ons op de zorg voor patiënten in de urologie, nefrologie, COPD, kwetsbare ouderen, oncologie en osteoporose.

Medworq Find

FIND: vroegtijdig opsporen

FIND heeft als doel om risicopatiënten in een vroegtijdig stadium te vinden, om te zorgen dat direct de juiste zorg geleverd wordt. Hierdoor kan de betreffende ziekte of aandoening stabiliseren of kan het ziekteproces worden vertraagd.

Uit onderzoek is gebleken dat voor een aantal ziektes niet alle risicopatiënten als risicopatiënt bekend zijn bij de huisarts (de 1e lijn). Hierdoor worden patiënten vaak met acute problemen opgenomen in een ziekenhuis  (de 2e lijn).

Als deze patiënten bij de huisarts wel bekend zijn kan de huisarts, waar nodig in samenwerking met de 2e lijn, de ziekte van deze patiënten actief volgen. Hierdoor verbetert de samenwerking tussen de zorgverleners en wordt gezamenlijk de goede zorg geleverd.

Medworq Guide

GUIDE: optimaal advies

Bij complexe ziektebeelden zoals kanker, waarbij meerdere diagnose- en behandelmogelijkheden zijn, wordt in een samenwerking met alle betrokken experts een onafhankelijk behandeladvies opgezet.

Met dit GUIDE-traject wordt de kennis van alle betrokkenen gebundeld in één duidelijk en onderbouwd behandeladvies.

  • Multidisciplinair.
  • Passend: specifieke situatie van iedere patiënt weegt mee, zowel medisch als de leefsituatie.
  • Snel: de patiënt heeft snel zekerheid en informatie over de voor hem beste behandeling.
  • Transparant: met vastleggen van uitkomsten wordt informatie opgebouwd voor ontwikkeling expertise en wetenschappelijk onderzoek.
Medworq Guide

HOME: eigen omgeving

Mensen blijven het liefst en zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving functioneren, ook al heeft een ernstige- of chronische ziekte hun leven helemaal op zijn kop gezet .

HOME zorgt ervoor dat patiënten zo lang mogelijk hun behandeling thuis ondergaan, ondersteund door een expert team van medisch specialisten, verpleegkundigen en zorg kort bij de patiënt thuis (huisarts, thuiszorg, familie, mantelzorg). Met de veilige gedachte dat wanneer het echt nodig is, ze direct contact krijgen met hun eigen expert team.

Medworq Guide

eHEALTH: online communicatie

eHealth biedt technologie die patiënt en zorgverlener in staat stelt om, eenvoudig en praktisch, op een andere manier met elkaar in contact te komen en te blijven.

Medworq heeft (online) tools en dienstverlening ontwikkeld, die een aanvulling zijn op de bestaande dienstverlening van instellingen. Omdat het online-communicatie betreft, bieden de tools de mogelijkheid voor ziekenhuizen en medisch specialisten om eigen speerpunten te positioneren, binnen de regio of zelfs binnen Nederland.

Naar eHEALTH