Home

/Home

De uitdaging van de arts!

Samen op zoek naar nieuwe oplossingen in de zorg. Iedere arts staat voor een belangrijke uitdaging. De zorg moet sneller, beter en goedkoper worden en daar kunnen huisartsen en medisch specialisten een belangrijke bijdrage aan leveren. Wat is nodig? Het verschuiven van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Soms het bevorderen van regie [...]

Spiegelen van informatie

Gegevens verzamelen van thuismetingen