De zorg verandert constant. Wat blijft is de behoefte en noodzaak van communicatie.
Over de aard van een gezondheidsklacht, de mogelijke oplossing, de mate van tevredenheid of de wijze waarop men met en over de specialist praat.

Wij geloven in online communicatie als een middel om de komende jaren het verschil te maken. Online communicatie maakt snel, direct en effectief communiceren tussen patiënt en arts mogelijk.

Medworq heeft verschillende (online) tools ontwikkeld die een aanvulling zijn op de bestaande medische dienstverlening. Het toverwoord daarbij is ‘doelgerichte communicatie’: via een van onze medische domeinen of 1-op-1 tussen patiënt en zorgverlener via doktr.nl.

Medworq eHealth

eHEALTH

online communicatie

Producten

Medworq eHEALTH Vrouwen in de Overgang

Informatieportals

Samen met inhoudelijk experts (medisch specialisten, huisartsen, POH-ers) richten we heldere, goed vindbare en duidelijke informatieportals in rondom specifieke ziektebeelden of aandoeningen. Deze websites bieden alle relevante informatie over aandoening, behandeling, complicaties en antwoorden op veel gestelde vragen. Maar ook bijvoorbeeld contact tussen patiënten en/of professionals.

Deze platforms stellen de bezoeker in staat om de juiste eigen antwoorden te vinden zonder direct contact te zoeken met zorgverleners. Of zonder verdwaald te raken in het woud dat Dr Google ze voorschotelt. Omdat de informatie op onze websites altijd gecheckt is door de experts op dat aandachtsgebied, die met naam en toenaam vernoemd staan. Zo weet de patiënt dat het klopt.

Kijk voor een impressie van onze informatieportals op: www.vrouwenindeovergang.nl , www.deprostaatkliniek.nl

Doktr.nl logo

Doktr.nl is een digitale communicatietool waarmee gebruikers met hun zorgverlener kunnen communiceren (bijvoorbeeld arts, huisarts, fysiotherapeut of apotheker). Doktr.nl biedt de patiënten regie over de communicatie rondom hun eigen zorgproces; zij wisselen informatie uit met hun behandelaar, vullen vragenlijsten in en laten (indien gewenst) anderen meelezen in de conversatie.

Alle patiënten die zich aanmelden bij Doktr.nl krijgen binnen de applicatie een eigen online dossier. Dit dossier omvat alle relevante informatie betreffende de diagnose en behandeling van de patiënt, en biedt de patiënt ook kans om (beveiligd) met zijn zorgverlener te communiceren. De patiënt is dus de spin in het web, waarbij hij/zij zorgverleners uitnodigt om inzicht te krijgen in het dossier. Vanuit één omgeving kan de patiënt dus in eigen tijd zijn/haar zorg ‘organiseren’ en gesprekken voeren, zonder zich fysiek te verplaatsen.

Online triage, vragenlijsten en PROMs

Online triage, vragenlijsten en PROMs

Het vóór een consult uitvragen van informatie door middel van vragenlijsten, biedt de mogelijkheid om beter voorbereid een consult in te gaan en de beschikbare tijd efficiënt te gebruiken. Óf eventueel consulttijd te verkorten.

Dit soort (bestaande) vragenlijsten kunnen door Medworq worden gedigitaliseerd, waarmee patiënten de kans hebben om deze in voorbereiding op het consult in te vullen.

Deze informatie is vervolgens digitaal beschikbaar voor de zorgverlener, die de beschikbare tijd van het consult kan gebruiken voor medische zaken.

Na consult of behandeling kunnen patiënten ook benaderd worden, bijvoorbeeld in het kader van Patient Reported Outcome Measures, zogeheten PROMs.

Onze aanpak

Technologie moet ingezet worden als oplossing. Samen met u verkennen we in een korte brainstorm wat uw behoefte is, welk probleem we op willen lossen, welke initiatieven er zijn of ontwikkeld kunnen worden en welke mogelijkheden tot online interactie het aandachtsgebied kent.

Daarbij combineren we onze ervaring en uw kennis van de praktijk, om zo tot een ideale aanpak richting het resultaat te komen. Altijd in samenwerking met de medisch professionals en met oog voor ieders belang. De ervaring leert: in korte tijd is al veel resultaat te boeken!

Samen met..

Samenwerken om vooruit te komen.

Meer weten over E-Health mogelijkheden in de zorg?
Neem vrijblijvend contact op met een van onze experts.

Nieuws uit eHEALTH

Meander bindt strijd aan met ‘dure’ botbreuken

Het Meander Medisch Centrum begint met een project om het aantal botbreuken en de daarmee gepaard gaande kosten te verminderen. Een app brengt in kaart welke patiënten het grootste risico lopen en hoe nieuwe breuken [...]

‘COPD is een geniepige ziekte’

18 februari 2018 - Een interessant stuk met Martijn Goossens in de Gezondgids deze maand over hoe de zorg voor COPD-patiënten beter kan. Bekijk hier de publicatie in de Gezondgids…

Fijne feestdagen en een gezond 2018

De zoektocht naar meer gezonde levensjaren start met het maken van voorzichtige stappen richting vernieuwende zorgmodellen. Afgelopen jaar werkten we samen stap voor stap aan deze ambitie. Doen blijft daarbij het toverwoord en de aantoonbare [...]

BeterDichtbij wordt zelfstandig bedrijf, Medworq participeert

BeterDichtbij is vanaf nu beschikbaar voor alle zorgorganisaties in Nederland. De digitale zorgdienst BeterDichtbij wordt per 1 januari 2018 een zelfstandig bedrijf en richt zich met een eigen team op de doorontwikkeling en versnelde uitrol [...]