Doel

Meer gezonde levensjaren voor chronische patiënten door digitale zorgvernieuwing

Probleem

Zorgdata zijn versnipperd en te weinig samenwerking tussen zorgverleners rond de patiënt

Oplossing

Gezondheidsprogramma’s die de zorg rond de patiënt optimaliseren en digitale mogelijkheden benutten