Find

"Die patiënt met risico op nierschade tijdig opgespoord"
Meer…
Medworq Guide

Guide

"Door het combineren van adviezen een gewogen besluit"
Meer…

Home

“In de eigen omgeving, waar dat kan.”
Meer…

eHealth

“Dankzij Doktr eenvoudig & veilig communiceren.”
Meer…

Hoe houden we de zorg gezond?

Een gezonde organisatie. Gezond met de focus op wat mensen nog kunnen. Gezond door letterlijk en figuurlijk in beweging te zijn en de nodige veranderingen door te voeren. Wij helpen ontdekken wat er nodig is.

Wij creëren oplossingen in de zorg om deze beter, sneller, goedkoper te maken. Verbinding staat centraal bij het bereiken van dit doel. Door samenwerkingen met experts op het gebied van zorg, innovatie, financiën vorm te geven, realiseren we de juiste concepten & tools en wordt vooruitgang realiteit. Wat nodig en mogelijk is kunnen wij samen ontdekken.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Guus Vaassen

Echte innovaties zijn goed herkenbaar: ze maken de zorg sneller, beter en goedkoper.

Laatste nieuws

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

eHealth|

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU [...]

Artsen slaan alarm: roken is de grootste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland

eHealth|

31 mei 2018, Wereld Niet Roken Dag Open brief Tabaksontmoediging verdient de hoogste prioriteit en is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Iedereen weet dat roken slecht is. Toch is tabaksverslaving nog steeds de grootste oorzaak [...]

‘Patiënten hebben niet alleen medicijnen nodig om zich beter te voelen’

eHealth|

17 mei 2018 - Er staat een interessant artikel op Gezonde Longen over hoe patiënten zelf kunnen meewerken aan hun herstel of optimalisatie van hun gezondheid. Dit is niet alleen voor COPD relevant maar voor [...]

Meander bindt strijd aan met ‘dure’ botbreuken

eHealth|

Het Meander Medisch Centrum begint met een project om het aantal botbreuken en de daarmee gepaard gaande kosten te verminderen. Een app brengt in kaart welke patiënten het grootste risico lopen en hoe nieuwe breuken [...]

Nieuwe wegen:

Als het over zorg voor gezondheid gaat, zet Medworq in op specifieke ziektebeelden. Met onze kennis en ervaring richten wij ons op de zorg voor patiënten in de urologie, nefrologie, COPD, kwetsbare ouderen, oncologie en osteoporose.
Medworq Find

FIND: vroegtijdig opsporen

FIND heeft als doel om risicopatiënten in een vroegtijdig stadium te vinden, om te zorgen dat direct de juiste zorg geleverd wordt. Hierdoor kan de betreffende ziekte of aandoening stabiliseren of kan het ziekteproces worden vertraagd.

Uit onderzoek is gebleken dat voor een aantal ziektes niet alle risicopatiënten als risicopatiënt bekend zijn bij de huisarts (de 1e lijn). Hierdoor worden patiënten vaak met acute problemen opgenomen in een ziekenhuis  (de 2e lijn).

Als deze patiënten bij de huisarts wel bekend zijn kan de huisarts, waar nodig in samenwerking met de 2e lijn, de ziekte van deze patiënten actief volgen. Hierdoor verbetert de samenwerking tussen de zorgverleners en wordt gezamenlijk de goede zorg geleverd.

Naar FIND
Medworq Guide

GUIDE: optimaal advies

Wij gidsen de patiënt zodat de juiste behandeling op de juiste plek kan plaatsvinden.

Bij complexe ziektebeelden zoals kanker of chronische nierschade, waarbij meerdere diagnose- en behandelmogelijkheden zijn, wordt in een samenwerking met alle betrokken experts een onafhankelijk behandeladvies opgezet. Met dit GUIDE-traject wordt de kennis van alle betrokkenen gebundeld in één duidelijk en onderbouwd behandeladvies.

Dit advies is:

  • Multidisciplinair: alle betrokkenen en medisch specialisten leveren hun bijdrage aan het advies.
  • Passend: specifieke situatie van iedere patiënt weegt mee, zowel medisch als de leefsituatie.
  • Snel: de patiënt heeft snel zekerheid en informatie over de beste behandeling.
  • Transparant: met vastleggen van uitkomsten wordt informatie opgebouwd voor ontwikkeling expertise en wetenschappelijk onderzoek.
Naar GUIDE
Medworq Guide

HOME: eigen omgeving

Mensen blijven het liefst en zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving functioneren, ook al heeft een ernstige- of chronische ziekte hun leven helemaal op zijn kop gezet .

HOME zorgt ervoor dat patiënten zo lang mogelijk hun behandeling thuis ondergaan, ondersteund door een expert team van medisch specialisten, verpleegkundigen en zorg kort bij de patiënt thuis (huisarts, thuiszorg, familie, mantelzorg). Met de veilige gedachte dat wanneer het echt nodig is, ze direct contact krijgen met hun eigen expert team.

Medworq Guide

eHEALTH: online communicatie

eHealth biedt technologie die patiënt en zorgverlener in staat stelt om, eenvoudig en praktisch, op een andere manier met elkaar in contact te komen en te blijven.

Medworq heeft (online) tools en dienstverlening ontwikkeld, die een aanvulling zijn op de bestaande dienstverlening van instellingen. Omdat het online-communicatie betreft, bieden de tools de mogelijkheid voor ziekenhuizen en medisch specialisten om eigen speerpunten te positioneren, binnen de regio of zelfs binnen Nederland.

Doktr.nl logo

Naar eHEALTH