Effectmeting legt link tussen substitutie en gezonde levensjaren

Waar het voor veel partijen in de zorg nog onduidelijk is hoe ze de effecten van substitutie inzichtelijk maken, heeft Medworq in samenwerking met partijen uit het veld een model ontworpen waarmee dat wel mogelijk is. Door op een veilige manier data van alle zorgverleners in een regio bij elkaar te brengen, worden effecten zichtbaar [...]

GUIDE: Meer thuisdialyse door betere voorlichting aan nierpatiënt

Mooie uitkomsten die het effect van GUIDE bewijzen. Aanzienlijk meer nierpatiënten kiezen voor thuisdialyse als zij voorlichting hebben gekregen via het predialysetraject GUIDE van Gezonde Nieren. Dat blijkt uit onderzoek waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het Clinical Kidney Journal, een uitgave van Oxford University Press. Onderzoeker Josanne de Maar volgde 102 patiënten die tussen [...]

Guide een overzichtelijk hulpmiddel bij complexe behandelingen

Meander MC neemt GUIDE-tool in gebruik