Samen op zoek naar nieuwe oplossingen in de zorg.

Iedere arts staat voor een belangrijke uitdaging. De zorg moet sneller, beter en goedkoper worden en daar kunnen huisartsen en medisch specialisten een belangrijke bijdrage aan leveren. Wat is nodig? Het verschuiven van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Soms het bevorderen van regie bij de patiënt en deze betrekken bij de behandelkeuze.

Medworq helpt ontdekken wat nodig is. Om zo met elkaar de zorg in de eigen regio op orde te krijgen, samen met huisartsen en de zorggroepen. Medworq biedt hiervoor sessies en heeft diverse concepten en tools in huis die bij kunnen dragen aan het sneller, beter en goedkoper maken van de zorg.

Meer weten? Neem contact op met Medworq.