Maasstad Ziekenhuis stelt FIND beschikbaar aan huisartsen

Het FIND-dashboard van Gezonde Nieren, stelt huisartsen in staat om in een vroeg stadium patiënten met risico op nierschade te vinden. Nierschade geeft lange tijd geen duidelijke klachten. Vaak komen nierschadepatiënten pas in beeld als hun nieren nog maar voor 15% werken en nierfunctie vervangende behandeling of transplantatie nodig is.

Het Maasstadziekenhuis heeft FIND als pilot ter beschikking gesteld aan een aantal huisartsen in de regio.

Dokter Verberk, nefroloog in het Dialysecentrum van het Maasstad Ziekenhuis licht toe waarom zij het belangrijk vindt dat huisartsen de FIND-tool gaan gebruiken: “We zien een toename van het aantal nierpatiënten. Het vroeg opsporen van nierziekten is van essentieel belang. Optimale en tijdige begeleiding door voorlichting en medicatie is belangrijk bij het stabiliseren en waar mogelijk herstellen van de nierfunctie. Het programma FIND sluit hier naadloos op aan. De eerste resultaten laten zien dat er een beduidend aantal patiënten wordt geïdentificeerd met behulp van FIND, die voorheen nog niet in beeld waren als risicopatiënt voor chronische nierschade. Hiermee kunnen we samen met de huisartsen een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg voor patiënten met nierschade.”

World Kidney Day: 12 maart informatiemarkt voor nierpatiënten
In de centrale hal van het Maasstad Ziekenhuis staan op donderdag 12 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur informatiekraampjes.  Bezoekers kunnen hier terecht met vragen bij o.a. de nierspecialisten, nierfalenverpleegkundigen, medisch maatschappelijk werker, diëtisten en de Nierpatiënten Vereniging Rijnmond. Daarnaast is er informatie te vinden omtrent zoutinname in een dieet, de bloeddruk en glucosemeting.

World Kidney Day (WKD) is een gezamenlijk initiatief van twee internationale organisaties die zich op 12 maart inzetten om mensen bewust te maken van het belang van goede nieren. Ze willen de frequentie en impact van nierziekten terugdringen.
Kijk voor meer informatie op www.gezondenieren.nl