Meander MC neemt GUIDE-tool in gebruik

Beschadigde nieren kunnen niet herstellen. Als nieren zodanig beschadigd zijn dat ze nog maar voor 15% werken, staat de patiënt voor een ingrijpende beslissing: transplantatie, peritoneaaldialyse, hemodialyse, thuis of in het ziekenhuis. De GUIDE-tool helpt nefrologen in het Meander MC om chronische nierschadepatiënten optimaal te begeleiden bij het vinden van de best passende behandeling.

GUIDE bundelt de uitkomst van 3 geautomatiseerde vragenlijsten, waarmee de wensen, mogelijkheden en medische gegevens van de patiënt verkregen worden. Uit deze gegevens komt het best passende behandeladvies, dat tijdens het multidisciplinair overleg besproken wordt. Vervolgens bespreekt de nefroloog het uiteindelijke behandeladvies met de patiënt.

De hele procedure van het tot stand komen van het behandeladvies wordt door GUIDE inzichtelijk gemaakt. Hierdoor is het een overzichtelijk hulpmiddel om bij complexe behandelingen een gedegen, onafhankelijk en persoonlijk advies te geven.

GUIDE wordt toegepast bij instellingen die aangesloten zijn bij Gezonde Nieren, dit is een concept van Medworq gericht op preventie en behandeling van chronische nierschade. Binnen een concept bied Medworq zorginstellingen ondersteuning bij een bepaald ziektebeeld met behulp van de tools FIND, GUIDE, HOME en E-health. 
Momenteel wordt onderzocht hoe GUIDE bij meerdere concepten van Medworq toegepast kan worden zoals de ProstaatKliniek en Osteoporose, zodat ook deze groepen patiënten begeleid kunnen worden bij het maken van de beste behandelkeuze.