Wanneer een patiënt binnen FIND is gevonden, is het belangrijk dat hij de juiste diagnose krijgt en vervolgens op de beste manier wordt behandeld. Dit klinkt logisch en simpel maar dit is het niet altijd.

Vaak zijn verschillende behandelingen mogelijk doordat meerdere factoren meespelen bij het individuele advies; zoals de medische mogelijkheden, de invloed van de behandelmethode op de persoonlijke en maatschappelijke levenssfeer, de thuissituatie, de wensen van de patiënt.

Binnen GUIDE worden die verschillende factoren geïnventariseerd en geobjectiveerd. Dit doen we door ingevulde vragenlijsten te combineren met oa. labwaarden. Vervolgens wordt deze input samengevoegd tot het beste behandeladvies. Hier is een heel team van behandelaren bij betrokken. Afhankelijk van het ziektebeeld kunnen dit bijvoorbeeld de huisarts, specialist, maatschappelijk werk, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en diëtisten zijn.

De patiënt maakt in een gesprek met de behandelaar uiteindelijk een behandelkeuze voor een voor hem optimale behandeling. Op basis van het specifieke behandeladvies wordt de patiënt gericht voorgelicht met behulp van voorlichtingsmateriaal, ontwikkeld door Gezonde Nieren.

Deze voorlichting is aangepast op de specifieke behandelvorm die geadviseerd is en wordt gegeven door de verpleegkundige. Met behulp van verschillende producten die door ons binnen GUIDE zijn ontwikkeld, is het mogelijk om gedurende het hele behandeltraject de therapietrouw van de patiënt te monitoren zodat behandelaars tijdig kunnen ingrijpen.

Medworq GUIDE

GUIDE

optimaal advies

Producten

Het GUIDE-dashboard

Het GUIDE dashboard is ontworpen om de behandelaren te ondersteunen in het adviseren van de beste behandeloptie voor de patiënt. Achter dit dashboard zit een uitgebreid beslismodel dat is afgestemd tussen de betrokken huisartsen en specialisten binnen het netwerk. De beslisregels zorgen ervoor dat op basis van de ingevulde vragenlijsten en andere input een behandeladvies wordt gegenereerd.

Daarnaast kan de status van de patiënt binnen het GUIDE-traject en de bijbehorende acties opgevolgd worden.

Managementinformatie

Voor ziekenhuizen en huisartsen die aangesloten zijn bij GUIDE, is managementinformatie beschikbaar. Denk hierbij aan inzicht in patiëntaantallen uitgesplitst naar soorten behandeling, overzicht van betrokken zorgverleners, status van de patiënt binnen het zorgproces en inzicht in toekomstig zorggebruik.

Het is mogelijk om gebruikers verschillende rechten tot inzage te geven, zodat op meerdere niveaus in de organisatie de informatie als (stuur)informatie worden ingezet.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen GUIDE worden veel gegevens verzameld die van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Artsen in opleiding zijn betrokken om onderzoek te doen naar de relatie tussen het advies aan de patiënt, de gemaakte behandelkeuze en de uiteindelijke behandeling. Hieruit worden conclusies getrokken die consequenties kunnen hebben voor toekomstige behandelkeuzes.

Onze aanpak

Met GUIDE hebben we, gezamenlijk met de betrokken zorgverleners, een programma ontwikkelt die de patiënt ondersteunt bij de keuze voor een behandeling en optimaal door dit proces kan leiden. De keuze kan immers grote gevolgen hebben voor zijn of haar (kwaliteit van) leven. De patiënt moet er zeker van zijn dat dit de beste keuze is.

Wij bieden met GUIDE onze expertise op het gebied van procesimplementatie, gegevensverwerking en het inzichtelijk maken van de uitkomsten. Daarnaast bieden we specifieke voorlichting aan de patiënt en geven we de behandelaren een instrument om de patiënt gedurende de gehele behandeling te volgen.

Met bundeling van kennis & techniek & richtlijnen gidsen wij de patiënt.

Meer weten over Guide?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze experts.

Nieuws uit GUIDE

Effectmeting legt link tussen substitutie en gezonde levensjaren

Waar het voor veel partijen in de zorg nog onduidelijk is hoe ze de effecten van substitutie inzichtelijk maken, heeft Medworq in samenwerking met partijen uit het veld een model ontworpen waarmee dat wel mogelijk [...]

GUIDE: Meer thuisdialyse door betere voorlichting aan nierpatiënt

Mooie uitkomsten die het effect van GUIDE bewijzen. Aanzienlijk meer nierpatiënten kiezen voor thuisdialyse als zij voorlichting hebben gekregen via het predialysetraject GUIDE van Gezonde Nieren. Dat blijkt uit onderzoek waarvan de resultaten zijn gepubliceerd [...]

Guide een overzichtelijk hulpmiddel bij complexe behandelingen

Meander MC neemt GUIDE-tool in gebruik