Het FIND-dashboard van Gezonde Nieren zorgt ervoor dat aanzienlijk meer patiënten met chronische nierschade in beeld komen bij huisartsenpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van zorgverzekeraar CZ. De resultaten zijn van belang omdat verdere gezondheidsschade beter te beperken is naarmate een patiënt eerder bekend is.
FIND is een programma dat bekende labwaarden van patiënten van huisartsenpraktijken analyseert om patiënten te identificeren met kans op chronische nierschade. Voor het onderzoek is gekeken wat het systeem heeft opgeleverd voor zeven huisartsenpraktijken in de omgeving van het Brabantse Ravenstein, met in totaal 34.290 ingeschreven patiënten.

Opsporen
Met FIND bleek dat 5,7 procent van de patiënten van de onderzochte huisartsenpraktijken een vorm van chronische nierschade heeft. Minder dan de helft van deze patiënten was als nierpatiënt bekend bij de huisartsenpraktijk. Dat betekent dat FIND veel nierpatiënten opspoort die nog niet als zodanig bekendstaan: 71 ‘nieuwe’ patiënten per gemiddelde huisartsenpraktijk.

Vroeg stadium
Patiënten met chronische nierschade (of een verhoogde kans daarop) blijven vaak lang buiten beeld van zorgverleners, doordat beginnende nierschade geen klachten geeft. Dat is problematisch, omdat er juist in een vroeg stadium veel mogelijkheden zijn om verdere nierschade te beperken en het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Voor patiënten betekent dit onder meer dat ze tijdig hun levensstijl kunnen aanpassen, bijvoorbeeld door minder zout te gaan eten of te stoppen met roken. Ook krijgen ze mogelijk medicijnen tegen hoge bloeddruk of cholesterol.

Adviseren
Om de huisarts te ondersteunen in de omgang met nierpatiënten geeft FIND voor elke patiënt adviezen over vervolgacties, zoals labonderzoek, streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol en overleg met of verwijzing naar een specialist (volgens de landelijke afspraken hierover).

Voorkomen
‘De resultaten van de studie laten zien dat FIND toegevoegde waarde oplevert’, schrijven de onderzoekers. Het vroegtijdig opsporen van risicopatiënten maakt het mogelijk de zorg voor de grootste groep patiënten in de eerste lijn plaats te laten vinden, acute opnames te voorkomen en bij verdere progressie van nierschade tijdig in te zetten op transplantatie of dialyse.