Business case

De volledige implementatie en borging van het programma Gezonde Longen heeft een doorlooptijd van 3 jaar. De volledige potentiele besparing per jaar wordt vanaf het derde jaar gehaald. De prognose van deze besparing wordt bepaald op basis van een nulmeting en een benchmark. Deze besparing is direct gebaseerd op de afname van COPD gerelateerde heropnames en opnamedagen. De daadwerkelijke besparing is afhankelijk van de startpositie van het ziekenhuis en wordt bepaald door middel van een nulmeting.

 

Onderstaande resultaten zijn gebaseerd op de pilot zorgpad Longaanval COPD van de LAN (Long Alliantie Nederland).