Business case

Bij FIND komen 100% van de hoog en middelhoge risicopatenten in beeld. 60% van de hoog risicopatienten kunnen veilig in de eerste lijn blijven en daar de goede zorg krijgen die ze nodig hebben. Dit betekent een verbetering van de regie over de patiënten van 65% en levert per jaar een besparing op van E 670.000 structureel oplopend na 3 jaar.

 

GUIDE zorgt voor een gezamenlijke besluitvorming van patiënt en behandelaar; dit proces levert een 8,2 tevredenheidsbeoordeling op van de patiënten. 25% van de patiënten kiest hierbij voor thuisdialyse. Dit betekent een krimp in het dialysecentrum van drie jaar van 24% en levert een structurele besparing op van 710.000 euro oplopend na drie jaar.